Günümüzde bireylerin ve kurumların faaliyetlerine bağlı olarak çevreye etkileri genel olarak karbon ayak izi başlığı altında değerlendirilmektedir. Son yıllarda özellikle iklim değişikliğinin yarattığı etkiler gözle görülür bir hale şekilde fark edilmesi ile birlikte, faaliyetlerin yarattığı çevresel etkileri düşürecek bir takım önlemler de alınmaya başlandı. Önlemleri almak için kişi ve kurumların faaliyetleri sonucu çevreye saldığı karbon miktarının bilinmesi bu noktada çok önemli. Dolayısı ile her bir faaliyete ait sera gazı etkisi yaratacak üretim ve tüketimleri ayrıştırıp tek tek incelenmesi gerekir. Yani anlatmak istediğim faaliyetlerin oluşturduğu karbon miktarını detaylı bir kırılımda incelenirse daha hızlı ve pratik sonuçlar alınabilir. Belki faaliyetten neleri kastettiğimi bilmeyen olabilir bu yazının ana konusu sadece tek bir faaliyet olan elektrik tüketimi olduğu için kısaca bir cümlede özetlemeye çalışayım. Faaliyetler, mal ve hizmet üretimi, seyahat, konut, eğlence, eğitim vb. şeyleri kapsamaktadır.
Faaliyetlerin içinde ortak kullanıma sahip en sık görülen tüketim elektriktir. Elektrik tüketimi aranasında doğaya saldığınız karbon miktarı hesaplaması için web’de bir çok kaynak var ve hemen hepsi farklı sonuçlar vermektedir. (Esasında bu hesaplamaların resmî olarak geçerli olması için, akredite ve lisanlı firmalar tarafından yapılır) Basitçe elektrik tüketiminin yarattığı karbon üretimini; tüketilen toplam kW’ı birim faktör sayısı olan 0,4970 ile çarparak hesaplayabilirsiniz. Örneğin; aylık 200 kW elektrik tüketen bir hane x 0,4970 = 99,4 kg karbondioksit ürettiği sonucuna varabiliriz. Dolayısıyla karbon hesabı ile doğaya verdiğiniz etkiyi direkt olarak değerlendirip hızlı bir şekilde aksiyon alabilirsiniz. 0,4970 faktör sayısı konvansiyonel olarak üretilen Eleltrik  kaynağına göre belirlenmiş yaklaşık bir veridir. Alternatif kaynaklarda farklılık gösterir.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski