KPI yani Key Performance Indicator ile ilgili anlam ve ihtiyaç konulu geçmişte KPI Nedir başlıklı bir yazı yazmıştım. Fakat her sektörün KPI modellemesi ve ihtiyaçları farklı olduğu için ayrı ayrı değerlendirilmesinin daha iyi olacağını düşündüm. Her ne kadar Tesis Yönetimi odağında konular ile ilgili deneyimlerimi paylaşsam da zaman zaman kendi içinde İnşaat gibi ayrı bir sektörü olan ama Tesis Yönetimi iş modelini kapsayan süreçlerde bu işin doğasında var. Yani demek istediğim Tesis Yönetimi birden fazla disiplinin bir araya gelerek oluşturduğu bir hizmet modeli. Dolayısı ile her bir disipline ait ayrı ayrı KPI hedefleri koymak ve bu hedefleri ölçmek yönetim risklerini azaltır ve sürekli olarak düzeltici önleyici faaliyetler için karar verici mekanizmalar oluşturur. 
Yaptığım sohpetlerde genelde KPI ölçümlemenin bir çok konuda sektör çalışanlarının net olmadığını gözlemledim. Öncelikle söylemek isterim ki sadece KPI metrikleri oluşturmak hiçbir işe yaramaz. KPI metrikleri sonrası bu ölçümleme yapacak ve bizi yönlendirecek bir sistem veya alt yapı kurulmalı. 
İnşaat İçin Örnek Dashboard
Böylece sisteme girilen KPI verileri bir süre sonra anlamlı hale gelecek ve sisteme uyarlanan dashboard (özet bilgiler) sayesinde, bize karar vermeyi kolaylaştıracak bir platform oluşur. KPI modellemesi ile oluşturulan dashboard sayesinde yanlış giden süreçler düzeltilir, optimize edilir, düzeltici önleyici faalitetlerin planlanması ve sonuçlarının analiz edilmesine yardımcı olur. Diğer taraftan ise süreç ve projelerimizi anlık olarak monitör etme (izleme) fırsatı buluruz. 
Şimdi İnşaat işe işgili oluşturulabilecek KPI başlıklarını sıralayalım. Siz de kendi ihtiyacınız olan KPI'ları iş sürecinize dahil edebilirsiniz. 

İnşaat Sektörü İçin Örnek KPI'lar 

 1. Siparişler
 2. Müşteri memnuniyeti
 3. İnşaat Maliyeti
 4. Genel Maliyetler
 5. Kusur ve Kalite
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği
 7. Zaman Yönetimi (SLA)

1. Siparişler

 • Siparişleri değiştirin - Müşteriler 
 • Siparişleri değiştirin - Proje yöneticisi 

2. Müşteri memnuniyeti

 • Müşteri memnuniyeti - Müşteri tarafından belirlenen kriterler 
 • Müşteri memnuniyeti ürünü - Standart kriterler 
 • Müşteri memnuniyeti hizmeti - Standart kriterleri 
 • Müşteri memnuniyeti seviyesi 
 • Kusur sayısı 

3. İnşaat maliyeti 

 • Maliyet öngörülebilirliği - İnşaat 
 • Maliyet öngörülebilirliği - İnşaat (müşteri değişiklik siparişleri) 
 • Maliyet öngörülebilirliği; İnşaat (proje lideri değişiklik siparişleri) 
 • Maliyet öngörülebilirliği - Tasarım 
 • Maliyet öngörülebilirliği - Hataları düzeltmek için tasarım ve yapım maliyeti 

4. Genel Maliyetler

 • Faiz kapsamı (şirket) 
 • İşçilik maliyeti - Mevcut ve mevcut durum 
 • Proje zaman çizelgesine göre işçilik maliyeti 
 • Cari ve tamamlanma karşılaştırmasına ilişkin yükümlülük oranı (varlık üzerinde) 
 • Olağanüstü para (proje) 
 • Ekipman duruş süresinin yüzdesi 
 • Emek kesintisi yüzdesi 
 • Onaylanmamış değişiklik siparişlerinin yüzdesi 
 • Verimlilik (şirket) 
 • Kâr marjı - Proje zaman çizelgesine göre fiili ve mevcut kar marjı 
 • Kar öngörülebilirliği (proje) 
 • Kârlılık (şirket) 
 • Katma değer oranı (şirket) 
 • Kullanılan sermayenin getirisi (şirket) 
 • Yatırım getirisi (müşteri) 
 • Katma değer getirisi (şirket) 
 • Nakit bakiyesi - Gerçek ve mevcut durum

5. Kusur ve kalite

 • Kullanıma sunulan kalite sorunları 
 • Kusur giderme süresi sonunda kalite sorunları 

6. İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Bildirilebilir kazalar (ölümler dahil) 
 • Bildirilebilir kazalar (ölümcül olmayan) 
 • Ölümler 
 • Kaza sayısı 
 • Tedarikçi başına kaza sayısı 

7. Zaman Yönetimi (SLA)

 • İnşaat zamanı 
 • Zaman öngörülebilirliği - İnşaat 
 • Zaman öngörülebilirliği - İnşaat (müşteri değişiklik siparişleri) 
 • Zaman öngörülebilirliği - İnşaat (proje lideri değişiklik siparişleri) 
 • Zaman öngörülebilirliği - Tasarım 
 • Zaman öngörülebilirliği - Tasarım ve yapım 
 • Nihai hesaba ulaşmak için geçen süre (proje) 
 • Kusurları düzeltme zamanı
 • Günlük proje tamamlama oranı - Mevcut ve mevcut durum 
 • Mevcut iş günlerine karşı fiili iş günü 
 • Birikmiş işlerin proje zaman çizelgesine göre yüzdesi 

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski