Pandemi ile birlikte bir çok iş yapış şekilleri değişerek yeni alışkanlıkları test ediyor. Özellikle dijital alt yapısı olan kurumlar evden çalışmayı tercih ederken, dijital alt yapıya sahip olmayan kurumlar ise dijitalleşmeye yatırım yapmaya başladı. Yani iş yapış şekilleri ve alışkanlıklar değişiyor. Peki bu değişim içinde Tesis Yönetimini ne bekliyor? Gelecekte Tesis Yönetimi nasıl olacak?
BIM Kullanımı 
BIM (Building Information Modelling) Bina Bilgi Modellemesi her ne kadar ilk olarak 1970'ler de kullanılmaya başlansa da sektörün derinleşmemesinden dolayı sığ ve kısıtlı bir kullanıcı kitlesi vardı. Önümüzdeki yıllarda BIM sistemleri daha fazla kullanılacak. Bir binanın planlama, inşaat ve işletme süreçlerini kapsayan bina bilgi modellemesi mevcut yapıların veya yeni yapıların ilk planlamasına dahil edilecek yazılımlardan birisi. Özellikle mevcut binalardaki operasyonların geliştirilmesi ve planlanması aşamasında salt binanın tüm bileşenlerinin geometrik verilerine değil, aynı zamanda inşaat, tadilat ve yenileme için zaman çizelgeleri, maliyet tahminleri, enerji temini, aydınlatma, yangından koruma ve tesis yönetimiyle ilgili verilerin 3 boyutlu modellerine de dayanır. Bunlara ek, binanın bir potansiyel dağılmayla ilgili verilerini de dikkate alır ve analiz imkanı sağlar. Tesis Yönetiminin eşsiz bir kütüphanesi olur ve uzaktan tesise ait tüm bilgilere erişebilir, analiz yapabilir, planlama, bütçe kontrol  ve aksiyon alabilir. BIM sadece binalar için değil şehir planlaması içinde kullanılmaktadır ve gelecekte daha daha fazla kullanılacaktır. 

Dijital Enerji Yönetimi
IoT sistemleri daha fazla kullanılacak ve her gelen veri anlamlandırılarak operatöre KPI metriklerine dayanan veriler sunacak. Eski sistemde olduğu gibi sadece enerji kalitesi ve toplam enerji tüketim verileri değil IoT üzerinden alacağı farklı veriler ile alternatif enerji tasarruf tedbirleri alınmasını sağlayacak. Dijital Enerji Yönetimi şu an bir çok tesis kullansa da henüz sistem üreticileri ve bina kullanıcıları geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bir sonraki öğrenen makinalar adımına geçtiğinde gelecekte tüm enerji tüketim kaynaklarının diğer kaynaklar ile ağ üzerinden haberleşerek enerji tüketiminde, verimliliğinde ve tasarrufunda maksimum performansa çıkacak.
Bulut Platform ve Uygulamalar
Dijitalleşme artacağı için dijital varlıkların tesis içinde sağlıklı bir şekilde tutulması güvenli ve ekonomik değildir. Ayrıca yazılım satınalmak ve bunu yerel sunucuda kullanmak ilk yatırım, işletme, bakım ve onarımı maliyetlerini arttıracağı gibi aynı zamanda güncelleme ve güvenlik ile ilgili artan oranda ek yatırımlar getirecektir. Dolayısıyla tesislerde ki dijital varlıklar bulut sunuculara aktarılacak, dijital sistemler sahip olunmak yerine bulut hizmetleri kullanılarak kiralanacak. Üstelik hızlı internet ile yerel sunucuyla çalışır gibi işlem yapacaklar. Şu anda bir bu servisleri bir çok tesis kullansa da ilk olarak yerel sunucu kullanma tercihini göstermektedirler. Dijital varlıkların artması yerel sunucu ilk yatırım, bakım ve işletme maliyetlerini arttıracağı için tüm verilerin buluta taşınacak. Bulut sunucular yedekli çalıştığı için verinin kaybolması veya erişime kapanması söz konusu olmayacak. Öyle bir zaman gelecek bir çok tesiste veri, senkronizasyon, gizlilik ve güvenlik gibi sebeplerden dolayı tesisten bile kıymetli hale gelecek.  
IoT Sistemler
Mevcut tesisler ve yapılması planlanan tesislerde IoT (Internet of Things) yani nesnelerin interneti daha çok kullanılacak. Somut olması açısından, klima santralleri, ortam ölçüm sensörleri ile haberleşerek daha fazla hava kalitesi ve daha hassas sıcaklı konforu sağlayacak. Asansörler birbirleri ile haberleşerek en yakın durak ve eş yaşlanma uygulaması yapacak. Her bir enerji tüketim kaynağına ait veriler sürekli etkileşim halinde olarak maksimum fayda sağlamaya yönelik senktronizasyon sağlanacak. Özellikle son yıllarda artan valık yönetimi sistemleri tüm bina sistemleri ile daha entegre olacak ve sadece tesis yöneticileri ile değil son kullanıcılar ile dost bir platform oluşturulacak. Örneğin app ile asansöre varmadan asansör çağırılırken, ofise girmeden ortam şartlandırılması sağlanabilecek ve tüm konfora yönelik sistemlerin kullanıcı maliyeti eş zamanlı takip edilebilecek. Örneğin ben son kullanıcı olarak ofise gitmeden 1 saat önce aydınlatma, havalandırma, klima sistemlerini açtığımda o 1 saatin maliyeti ve çevresel etkisi IoT ölçümleri ile anlık olarak sistem paylaşacak. Böylece IoT son kullanıcı açısından farkındalık yaratacak. Diğer taraftan, sadece enerjide sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği değil aynı zamanda  reaktif bakım ve önleyici bakımlar ile ilgili IoT sistemleri bina operatörlerine bilgi aktaracak ve aksiyon planlaması IoT sistemlerinden gelen bilgilere göre planlanacak.
Enerjide Dönüşüm
Sürdürülebilirlik daha önemli hale gelecek. Üstelik bunu yasal regülasyonlarda zorlayacak. Tesisler alternatif enerji için yatırımlar yapacak. Enerjide dönüşüm hem dijital olacak hemde alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelecekler. Bu kapsamda fosil enerji tüketiminden vazgeçerek enerji planlarını yeniden gözden geçirecek. Öyle ki enerjide dönüşüm sağlayan tesislerin değeri artarken çevresel ayak izi azalacak. Yeni yapılacak tesislerde elektrik, su ve doğalgaz gibi önemli işletme maliyetleri dikkate alarak daha tasarruf odaklı tasarımlar yapılacak. Kendi enerjisini kendi üreten tesisler çoğalacak ve mevcut tesislerde de enerjide dönüşüm başlayacak. Tasarruf sağlayan aydınlatma ürünleri ve yüksek verimliliğe sağip entegre HVAC sistemleri kullanılacak. her tesis enerji tüketimlerini otoritelere açacak ve bunu LEED, BREAM gibi kuruluşlara lisanslayacak. 
Sağlıklı Binalar
Binalarda tasarımdan işletmeye kadar bina içinde yaşayan insanların sağlıkları ön planda olacak. İnşaat sırasında kullanılan malzemeden tutun, binanın tasarımına ve işletmesine kadar tüm süreçler insan sağlığına odaklanarak yapılacak. Ayrıca binalarda kullanılan malzemelerin uzun ömürlü olması ve sağlıklı temizlik malzemeleri ile daha kolay temizlenmesi sağlanacak. Yapı tasarımları ve dekorasyon ürünleri sağlık ve temizlik ile ilgili kolay uygulanabilir modele geçecek. Binaların içi 7/24 online ortam analizi yaparak (ısı, nem, partikül) riskli durumlarda aksiyon alınmasını sağlayacak. Yine enerjide dönüşümde olduğu gibi sağlıklı binalar Well Building lisanslaması yapacak ve bunu tüm bina kullanıcıları ile paylaşacak.  
Sesli Komut
Günümüzde mobil telefona sahip olan herkeste olduğu gibi son kullanıcıya hitap eden bina sistemleri Siri, Alexa ve Google Asistan ile senkron olarak çalışacak. Şu anda bile akıllı residance'da buz dolabı, ankastre ürünler, ısıtma, soğutma, görüntü ve ses sistemleri sesli komuta duyarlı olarak tasarlanabiliyor. Tesis Yönetiminde bu süreç geliştirilecek ve etkin olarak kullanılacak. Örneğin tesis işletmesinden sorumlu kişi "Siri jeneratörü test et" komutu ile jeneratörü test edecek ve yine "Siri jeneratör işletme verilerini paylaş" dediğinde jeneratöre ait, yakıt seviyesi, yağ seviyesi, hararet, akü durumu ve jeneratör performans durumunu direkt olarak cep telefonundan karmaşık menülere girmeden izleyecek ve hatta sesli olarak dinleyecek.  
Sürdürülebilir İşletme
Her ne kadar günümüzde bir çok işletme sürdürülebilirlik odaklı olarak hizmet vermeye çalışsa da gelecekte daha fazla derinleşecek. Sıfır karbon, sıfır atık gibi konular bir hedef olmaktan ziyade iş süreci haline gelecek ana performans göstergelerinden birisi haline gelecek. Binada kullanılan temizlik ürünlerinin çevresel etkisinden tutun, atık su yönetimi, enerji yönetimi gibi daha bir çok konuda tamamen çevresel döngü ve çevresel ayak izi hesapları sonucu fayda maliyet analizleri ile yönetim planlamasına geçiş yapacak. Atıkların geri dönüşümü ve bu geri dönüşümdeki yolculukları takip edilecek ve atık döngüsüne yönelik raporlar oluşturarak paydaşları ile paylaşacak. Sürdürülebilirlik tesis yönetiminin en temel metriklerinden birisi olacak. Bina yönetiminde en fazla yıkıcı inovasyon sürdürülebilirlik üzerine gerçekleşecek. 
Müşteri Memnuniyeti Yerine Deneyim Yönetimi
Bina kullanıcılarına günümüzde Tesis Yöneticileri tarafından hizmetlere yönelik sürekli olarak müşteri memnuniyeti anketi yapmakta ve anket sonuçlarına göre hizmetlerini geliştirmektedir. Bu süreç aynı şeyleri farklı yoldan yaparak ilerletilmekte ve karşılığında ise dramatik bir müşteri memnuniyetinin sağlanamadığı görülmekte. Gelecekte Tesis Yöneticileri ezber bozan uygulamalara geçecek. Bunun için deneyim yönetimi ağıtlık kazanacak. Her bir uygulama için yaşanan deneyimler dikkate alınarak farklı metrikleri hayatımıza getirecek. Örneğin aydınlatma kullanımına yönelik yeni aydınlatma sistemleri kuracak ve iç müşterinin yaşadığı deneyimi ölçerek sonuçlarını analiz ederek sürekli ürün ve hizmetlerini geliştirecek. Müşteri memnuniyeti mevcut hizmetler ile ölçülürken, deneyim yönetimi inovasyonlar ile birlikte ölçülecek ve sürekli mükemmele bir adım daha yaklaşmış olacak. 
Tasarımda Dönüşüm
Son yıllarda açık ofisler, çalışanlar arasında iletişim ortamı yaratılması ve üretimin arttılması hedefi ile tasarlanmıştı. Daha sonra artan m2 maliyetleri ile birlikte açık ofisler daha çok iletişim ve üretimin artırılması hedefinden ziyade maliyetleri düşürülmesi odaklı olmaya başlamıştı. Gelecekte olası sağlık riskleri dikkate alınarak açık ofis tasarımlar, beklenti ve ihtiyaç analizleri doğrultusunda tekrar gözden geçirilecek. Bir yandan sosyal mesafe sağlanırken, diğer taraftan sosyalleşmeyi sağlayan tasarımlar ve teknolojiler hayatımıza girecek. Mevcut ofislerde bu sistemin kurulması için çalışanların bir kısmının evden çalışmasına imkan sağlanarak bina içinde çalışan başına düşen alanlar arttırılacak. İş birliğine yönelik ofis tasarımlar ve çalışma sistemleri değişecek. Toplantı kültürünün dijitalleşmeye geçmesi konusunda çalışanlar daha fazla teşvik edilecek, toplantılara kişi ve zaman sınırı getirilecek. Mesela masasız ve sandalyesiz toplantı odaları tasarlanacak. 
Daha Fazla Geri Dönüşüm ve Çevre
Tesisler artık sadece inşaa aşamasında ki çevrecilik planları değil aynı zamanda işletme süreçlerinde de ne kadar çevreci oldukları yönünde derinlik yaratan süreç ve farkındalık kampanyaları düzenleyecek. Çevresel aktivitelerine katılım ve paylaşımlar bir iş süreci haline gelecek. Yıllık iş planlarına tüm çevresel etkinlikler ve bu etkinliklerine yönelik maliyet ve kazanım analizleri yapılarak sürekli gelişim gösterecek. Her çevresel etkinlik 360 derece tüm medya platformlarında yayınlanacak. İşletmeler tesislerinin çevresel regülasyonlar ve oluşturdukları farkındalıklar ile itibar yönetimine katkıda bulunacak. En itibarlı işletmeleri, sadece yüksek ciro ve kar ile değil aynı zamanda çevresel etki analizleri ile belirleyecek. Sürdürülebilirlikte çevresel ekosisteme katkı en büyük payı alacağından Tesis Yönetimi bu kapsamda işletmenin çevrecilik cephesinde en önde mücadele edecek. Sıfır atık, sıfır karbon en büyük KPI hedeflerinden birisi olacak. Üstelik tüm çevresel etkiler tüm paydaşlar ile paylaşılacak. Çevreye ayrılan bütçe artacak ve ROI (yatırımın geri dönüşümü) daha uzun yıllara yayılacak. Çevre ile ilgili yasal süreçler dikkatlice takip edilecek ve cezaya ortam sağlayacak tüm operasyonlar kısıtlanarak zamanla ortadan kaldırılacak.   
Tesis Yönetiminde İnovasyon
Bu zamana kadar inovasyon, üretici firmalar tarafından yapılarak tesislerde ürün ve hizmetleri kullanılmaktaydı. Artık bilinçli Tesis Yönetimi ekipleri inovasyonda bir adım öne geçerek, tersine inovasyon dönemine girilecek. Tersine inovasyon; tesis yönetimi tarafından ürün ve hizmet firmalarına etki edecek dönüşümler olacak. Hizmet firmalarından tesise uygun özelleştirilmiş yüksek farkındalık taşıyan ürünler talep edilecek ve ürün tasarımını Tesis Yönetim ekipleri yapacak. İnovasyon sonuçları patentlenecek ve diğer tesislerin kullanımı sağlanacak. Patentli inovasyonlarla, tesis yönetim ekipleri sektörde 1 adım önde olacak. Bir tesis inşa edildikten sonra tesise özel geliştirilen petentli inovasyonlar ile tesisler daha kıymetli ve çekici hale gelecek. Tesislerde operasyonel süreçler normal rutin hale gelirken, stratejik süreçler ise daha önemli hale gelecek ve üst yönetimler, Tesis Yönetim ekiplerinden sürekli stratejik süreçler ile ilgili gelişim raporları talep edecek. İnovasyon Tesis Yönetim ekosisteminin en önemli parçası olacak. Tesis Yönetim çalışanlarının performans karnesindeki en önemli kalemlerden birisi inovasyon olacak.    
Tesis Yönetiminde Çalışan Profilli
Tesis Yönetiminde çalışan profili değişecek veya gelişecek. Tesis Yönetiminin geçmişine baktığınızda ya inşaat sırasında görev almış yapının alt yapısını bilen kişiler çalışırdı veya ucuz iş gücü odaklı ekipler çalışırdır. Gelecekte çalışan profili, vicdan ve vizyon sahibi, sosyolojik ve teknolojik olarak kendini geliştirmiş ekiplerden oluşacak. Tesis Yönetimi çalışanları kurum içinde itibarı yükselecek ve gelir düzeyi artacak. Yüksek maliyete inşa edilen tesislerin işletme süreçlerine yönelik maliyetler sebebiyle Tesis Yöneticileri işletmelerde icra boyutunda karar verici organlardan biri olacak. Tesis Yönetimine yönelik daha fazla mecrada çeşitli eğitimler, organizasyonlar ve etkinlikler yapılarak sektörel güç birliği arttırılacak ve etkinliklerde now-how (bilgi birikimi) daha fazla paylaşılacak. Sektörde otorite profesyoneller ortaya çıkacak ve bir çok alanda farkındalık odaklı dönüşümler yaşanacak. Daha donanımlı ve eğitimli kişilerin daha çok tercih ettiği bir iş kolu olacak.      

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski