Tesis İşletimi kavramlarına baktığımızda en geniş kapsamda şehir yönetimi de bu kavrama dahil olmaktadır. Bazen bir binayı yönetirken, bazen birden çok binayı, birden çok bina ile birlikte ana binalara bağlı şubelerini, hatta bir ilçeyi veya bir şehri bile yönetmek temelde aynı kavramlar dahilindedir. Hepsi bir veya birden fazla yapının amacına uygun olarak yönetimidir. Nasıl ki akıllı bina kavramı günümüzde oldukça yaygınsa artık akıllı şehir kavramı da aynı şekilde yaygınlaşıyor.

Akıllı şehirler ile ilgili bazı firmalar ve sivil toplum kuruluşları çeşitli anketler yaparak her yıl sıralama yapıyor. En son yazacağımı şimdi yazmak istiyorum. Türkiye'den maalesef sıralamaya giren herhangi bir şehir yok. Peki akıllı şehirler indeksi nasıl yapılıyor? Akıllı şehir sıralaması yapılırken kaç şehir incelenmiş? Akıllı Şehirlerde sıralamaya hangi şehirler girmiş? 

 Akıllı Şehirler sıralaması için yapılan çalışma, dünya çapında 3200'ün üzerinde şehir değerlendirilerek  yeni teknolojilerin uygulanmasında öncülük eden şehirler analiz edildi. 

Şehirlerin nüfuslarına bağlı olarak farklı zorluklarla karşı karşıya olduğunu dikkate alarak çalışma; 3 milyondan fazla nüfusa sahip metropol alanlar, 600.000 ila 3 milyon nüfuslu ve 50.000 ila 600.000 nüfuslu olmak üzere üç kategoride ele alındı. 

Çalışmanın sonucu, her kategoride dünya çapında en üst sıradaki en yüksek 50 akıllı ve geleceğe dönük şehirleri ortaya koyuyor. 

Araştırmacılar dikkatlerini bir şehrin teknolojik olarak ne kadar gelişmiş ve sürdürülebilir olduğunu belirleyen faktörleri belirlemeye yönelttiler ve lokasyonları buna göre puanladılar. Bunu yapmak için Dünya Bankası, Ekonomist, Uluslararası Para Fonu ve Lancet gibi kaynaklardan veri topladılar. 

Araştırmacılar, her bir lokasyonun ne kadar yenilikçi olduğunu değerlendirmek için dört temel alanı değerlendirdi. İlk olarak, teknolojinin nüfus, hükümet ve sağlık sektörü tarafından ne kadar benimsendiği değerlendirilerek her şehrin Dijital Yaşamı incelenmiştir. Ayrıca her kentsel alandaki teknoloji eğitim kurumlarının başarısını ve itibarını gözden geçirdiler. Ardından, araştırmacılar Mobilite İnovasyonuna odaklandı. Bunu yapmak için, her şehirde ne kadar yenilikçi park çözümlerinin olduğuna, toplu taşıma dahil genel trafik yönetim sistemine ve şehirdeki ulaşımın ne kadar temiz olduğuna baktılar. Bunu takiben, çalışmada her şehrin İş Teknolojisi Altyapısı ele alındı. Bunu yapmak için, her lokasyonda iş inovasyonu seviyesi, e-Ödemelerin yaygınlığı ve internet bağlantısının kalitesi ölçülmüştür. Son olarak, her şehrin Çevresel Sürdürülebilirliği, yeşil enerji kullanımı, yeşil bina sayısı, atık yönetim sistemi ve genel iklim değişikliği müdahalesi ve planlaması analiz edilerek değerlendirildi.

Yani özetlersek; teknolojinin penetrasyonu, mobilitede inovasyon, iş teknoloji altyapısı ve sürdürülebilirlik konuları dikkate alınmış. 

Akıllı Şehir Nedir?

Akıllı şehir, veri toplamak amacıyla farklı türde elektronik Nesnelerin İnterneti (IoT) sensörlerini kullanan ve daha sonra varlıkları, kaynakları ve hizmetleri verimli bir şekilde yönetmek için bu verilerden elde edilen bilgileri kullanan bir kentsel alandır. 

Akıllı Şehirler son 10 yılda çoğaldı ve giderek daha fazla şehir daha akıllı olmak istiyor. Her akıllı şehir kendi varlığı bakımından benzersizdir, farklı zorluklarla karşı karşıyadır ve bireysel ihtiyaç ve fırsatlarına sahiptir. Bu nedenle, her kentsel yığılma, önceliklerini belirlerken ve değişikliklere uyum sağlamak için yeterince esnek kalırken kişiye özel bir plan tasarlamalıdır. 

Akıllı Şehirler Endeksi, halkın ve hükümetlerin bir şehrin performansını dokuz temel boyuta dayalı olarak tanımasına yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Tek bir göstergede oluşturulan bu boyutlar, insan sermayesi, sosyal uyum, ekonomi, yönetişim, çevre, hareketlilik ve ulaşım, şehir planlaması, uluslararası erişim ve teknolojiyi içerir. 

Akıllı Şehirler endeksi, akıllı şehirlerdeki gelişimle ilişkili kentsel liderler, girişimciler, akademisyenler ve uzmanlarla bir dizi derinlemesine görüşmeye dayanan kavramsal bir model üzeride gerçekleştirdikleri tasarımla yapılmaktadır.  Sıralama süreci, durumun araştırılmasını, bir stratejinin oluşturulmasını ve ardından uygulanmasını kapsayan bir dizi adımı içerir. Şehirlerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine yönelik kapsamlı bir vizyona sahip olan endeks, her şeyin merkezinde vatandaşların yaşam kalitesini göz önünde bulundurarak ekonomik, sosyal, çevresel ve teknolojik zeminlerde sürdürülebilirliği ölçerek göstergeyi oluşturmuştur.

Akıllı şehirler endeksi bir çok araştırma ile birlikte ayrıca longfinance tarafından yapılan anketlerinde etkisi olmaktadır. Anket sonuçları 6 ayda bir paylaşılmakta ve sıralama buna göre yenilenmektedir. Paralelinde ise easypark tarafından ayrıca bir değerlendirme çalışması yapılmaktadır. 

2021 Akıllı Şehirler Sıralaması

2021 yılında yapılan çalışmaya göre akıllı şehirler sıralamasında New York, Londra, Oxford ilk üç sırayı paylaşmaktadır. 

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski